revalidatieschoenen op maat

Voor patiënten met brandwonden, atone wonden, bestralingen of amputaties maken wij op 5 werkdagen een revalidatieschoen op maat.

Omdat bij dit type van orthopedische schoenen snelheid ontzettend belangrijk is moet voor de fabricatie van deze schoenen niet gewacht worden op de goedkeuring van de mutualiteit van de patiënt.

Patiënten met brandwonden, atone wonden ten gevolge van neurovasculaire stoornissen, bestralingen of recente amputaties hebben mits voorschrift van een specialist éénmalig recht op één revalidatieschoen of post-operatieve schoen op maat.

Wij verbinden ons ertoe deze schoen binnen de 5 werkdagen aan de patiënt af te leveren.